Efektívna evidencia VTZ/PZ

Modul VTZ/PZ prináša zefektívnenie procesu starostlivosti o vyhradené technické zariadenia a požiarne zariadenia v podniku.

Tento modul poskytuje prehľad o VTZ/PZ v organizácii, o ich stave a harmonogram ich kontrol. Harmonogram kontrol vygeneruje systém automaticky po zaradení VTZ/PZ do správnej kategórie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. odborne spôsobilou osobou.

Prehľadné harmonogramy, výstupy

Z modulu VTZ/PZ je možné na pár klikov získať výstupy, ktoré Vám uľahčia prácu.

Medzi základné výstupy, ktoré o evidovaných zariadeniach viete získať, patrí zoznam VTZ/PZ, harmonogram kontrol, karty zariadení a kalendár všetkých zariadení.

Ukážka modulu

Nahliadnite do modulu VTZ/PZ

Cenník modulu

V prípade záujmu Vám/Vašej spoločnosti vytvoríme cenovú ponuku na mieru.

Licencia

*/ rok
  • Modul VTZ/PZ