Čo všetko obsahuje oblasť CO?

Pre koho je oblasť CO určená?

  • odborne spôsobilé osoby v oblasti civilnej ochrany
  • manažéri
  • vedúci pracovníci
  • odborní pracovníci

Cenník oblasti CO

Jednotlivé oblasti je možné objednať samostatne, alebo vo výhodných balíčkoch.

Licencia

75/ rok
  • oblasť CO

Predĺženie licencie

40/ rok
  • oblasť CO

Výhodný balíček oblastí

*/ rok
  • oblasť CO + ľubovoľné oblasti

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.

Máte záujem o služby v oblasti CO?

Máme pre Vás dobrú správu! Naša spoločnost dlhoročne poskytuje službu v oblasti CO zákazníkom.

Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. V zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. Vám ponúkame vypracovanie zákonnej dokumentácie z civilnej ochrany.
Chcete sa dozvedieť viac? Pre rozsiahlejšie informácie kliknite na odkaz nižšie.

Viac o CO