Čo všetko obsahuje oblasť KOO?

Pre koho je oblasť KOO určená?

  • koordinátori bezpečnosti na staveniskách
  • stavbyvedúci
  • stavebný dozor
  • koordinátori projektovej dokumentácie
  • manažéri
  • vedúci pracovníci
  • odborní pracovníci

Cenník oblasti KOO

Jednotlivé oblasti je možné objednať samostatne, alebo vo výhodných balíčkoch.

Licencia

75/ rok
  • oblasť KOO

Predĺženie licencie

40/ rok
  • oblasť KOO

Výhodný balíček oblastí

*/ rok
  • oblasť KOO + ľubovoľné oblasti

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.

Máte záujem o služby v oblasti KOO?

Máme pre Vás dobrú správu! V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie.

Chcete sa dozvedieť viac? Pre rozsiahlejšie informácie kliknite na odkaz nižšie.

Viac o KOO