Intuitívna evidencia stavu LPP

Hlavnou úlohou modulu LPP je evidencia a prehľad lekárskych preventívnych prehliadok všetkých zamestnancov v organizácií.

Vďaka konfigurácií faktorov pracovného prostredia a osobitných predpisov a ich periód, ktoré je možné definovať či už na pracovnú pozíciu, ale aj priamo na zamestnanca, nám evidencia kontroluje stav a jednoznačne ho vyznačí farebnými príznakmi.

Editácia lekárskych preventívnych prehliadok

Modul môžu obsluhovať personalisti, vedúci zamestnanci, prípadne aj PZS, ktorá Vám lekárske prehliadky vykonáva.

K lekárskej prehliadke je možné pridať dátum, číslo, lekára, druh a následné vykonané faktory pracovného prostredia, osobitné predpisy, vyšetrenia, poznámky a následne vygenerovať lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Upozornenia na LPP

Už na prvý pohľad vidíte stav zamestnancov a či majú niečo po termíne (faktory/osobitné predpisy) vďaka prehľadnému zobrazeniu.

Takisto Vám chodia na týždennej báze výpisy zamestnancov, ktorí majú LPP po termíne, alebo sa ich termíny blížia.

Máte záujem aj o vykonávanie lekárskych prehliadok? Vybavené!

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. okrem modulu LPP ponúka aj vykonávanie LPP, služby PZS a následné evidovanie do softvéru.

Budete mať pri sebe vždy prehľad o aktuálnom stave zamestnancov a ich prehliadok bez toho, aby ste si ich museli ručne nahadzovať.
V prípade záujmu nás kontaktujte!

Modul s viacerými prístupmi

V prípade, že Vám ide len o manuálnu evidenciu, alebo aj o plne prepojený systém na poskytovateľa PZS, lekárov a pod., máme pre Vás viacero možností!

Správca

Personalista

Lekár

Zdravotná sestra

Overujúci lekár

Balíček 1: Personalista

Po nastavení potrebných pracovných pozícii, faktorov a predpisov si môže personalista evidovať lekárske prehliadky, nahráva k ním prílohy, môže si vygenerovať posudok z lekárskej prehliadky, atď.

Balíček 2: Personalista + lekári

Personalista môže vytvoriť lekársku prehliadku popredu. Lekár uzatvára lekárske prehliadky, ktoré fyzicky vykonal, tak že vytvorí lekársku správu k danej lekárskej prehliadke. Overujúci lekár si vyberie prehliadku, ktorú je potrebné overiť. V editore sa vyjadrí ku konkrétnym faktorom alebo predpisom a uloží. Po uložení sa zobrazí pečiatka a podpis automaticky vo vygenerovanom posudku v prípade, že ich má daný lekár nastavené.

Balíček 3: Personalista + lekári + zdravotná sestra

V tomto balíčku sa mení od druhého len to, že sem má právo vstupovať aj zdravotná sestra. Tá vytvorí zamestnancovi lekársku prehliadku v aplikácii alebo bude pokračovať v editácii, ktorú vytvoril personalista a napíše, vyberie správne hodnoty. Potom môže vyplniť v editácii lekárskej správy ďalšie potrebné hodnoty, napr. z vyšetrení a predpripraviť tak všetko potrebné pre lekára.

Ukážka modulu

Nahliadnite do modulu LPP.

Cenník modulu

V prípade záujmu Vám/Vašej spoločnosti vytvoríme cenovú ponuku na mieru.

Licencia

*/ rok
  • Modul LPP