Zjednodušenie prístupu
k informáciam o prevádzke

Novinka v evidencii výkonov a ich kontroly v oblasti ochrany práce umožňuje zadávať výkony priamo online na pracovisku.

Umožňuje doplnenie výkonu o popis, odhalené nedostatky, fotografie hodnoteného pracoviska a poskytuje prehľadné tlačové výstupy spolu s preberacím protokolom s podpisom. Evidencia výkonov zabezpečuje rýchly prístup k informáciám, okamžitý prehľad o stave ochrany práce pomocou farebných indikátorov, prehľad o stave služieb prevádzok jednotlivých organizácií a prístup k preberacím protokolom z akéhokoľvek miesta s dostupným internetovým pripojením.

Prehľadné tlačové výstupy

Z modulu získate mnoho prehľadných výstupov o stave Vašej prevádzky, či už vo forme stavu nedostatkov, stavu služieb a preberacích protokolov.

Výstupy môžu obsahovať aj fotky nedostatkov a iné prílohy. Ku všetkým výstupom sa viete dostať aj spätne, takže máte kompletný archív preberacích dokumentov online.

Responzívny dizajn

Dbáme na to, aby ste si vedeli prehľadne pozrieť všetky údaje v evidencii výkonov aj na mobilných zariadeniach. Stačí Vám k tomu mobilné zariadenie a prístup na internet.

Takisto vďaka mobilnému zariadeniu viete priamo na prevádzke absolvovať výkon, ktorý rovno evidujete do aplikácie. Môžete si k jednotlivým nedostatkom priamo zaznamenávať fotodokumentáciu, písať poznámky a mnoho ďalšieho.

Ukážka modulu

Nahliadnite do modulu VÝKONY.

Cenník modulu

V prípade záujmu Vám/Vašej spoločnosti vytvoríme cenovú ponuku na mieru.

Licencia

*/ rok
  • Modul VÝKONY