Posudzovanie rizík pomocou online aplikácie eboz

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je zamestnávateľovi uložená povinnosť uplatňovať všeobecné zásady a princípy prevencie.

V zmysle legislatívnych požiadaviek bol vytvorený modul na posudzovanie rizík, ktorý má napomáhať minimalizovať možné poškodenie zdravia zamestnancov alebo životného prostredia zavineného pracovnou činnosťou.
Prečo posudzovať riziká nájdete v tomto dokumente.

Vzorové analýzy

Modul obsahuje viac ako 50 vzorových analýz pre rôzne pracovné pozície.

Každú z týchto analýz je možné skopírovať a následne upravovať podľa Vami požadovaných parametrov. Okrem toho môžete využiť všetky preddefinované nebezpečenstvá, ktoré si okrem iného viete upravovať, pridávať následné opatrenia a mnoho ďalšieho.

Ukážka

Nahliadnite do modulu RIZIKÁ.

Cenník modulu

Licencia

75/ rok
  • Modul RIZIKÁ

Predĺženie licencie

40/ rok
  • Modul RIZIKÁ

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.